Aktualności

  • Strona w budowie

    Strona jest w trakcie budowy nie wszytkie informacje są jeszcze kompletne zapraszamy na stronę: dps-klisino.pl

    Data publikacji: 08-08-2014 19:40
  • Porady

    Do Domu kieruje się, a następnie umieszcza osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Postępowanie w sprawie skierowania oraz umieszczenia w Domu wszczyna pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie.

    Data publikacji: 18-04-2014 09:41