Realizacja projektu "Wspieramy DPS"

Realizacja projektu "Wspieramy DPS"

"Wsparcie Domu Pomocy Społecznej w Klisinie  w walce z epidemią COVID-19 w kwocie 1 631 250,00 zł w ramach projektu pn. "Wspieramy DPS" zostało współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Filia BliszczyceFilia BliszczyceFilia BliszczyceFilia BliszczyceFilia BliszczyceFilia BliszczyceFilia KlisinoFilia KlisinoFilia KlisinoFilia KlisinoFilia KlisinoFilia KlisinoFilia KlisinoFilia KlisinoFilia KlisinoFilia Klisino
Dziś jest:
23 lipca
Imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy