Filia Klisino

IMG_3049-1024x682.jpeg

Pałac został zbudowany po 1758 r. przez barona von Gruttschreibera. Jest budowlą barokową, z elewacją frontową dziesięcioosiową, z kwadratowym dziedzińcem wewnętrznym i piekną betonową fontanną. Dawniej należał do rodów von Herberstein oraz Henckel von Donnersmarck, od roku 1971 mieści się w nim Dom Pomocy Społecznej. Na zachód od pałacu rozciąga się park krajobrazowy. Dom Pomocy Społecznej w Klisinie wraz z otoczeniem posiada część ogrodową i wypoczynkowo – rekreacyjną, bogatą w zieleń pozbawioną barier architektonicznych w pięknym zabytkowym parku. Powstał w roku 1971 i nie przerwanie świadczy świadczy swoje usługi już 40 lat. Przeznaczony jest docelowo dla 126 mieszkańców przewlekle psychicznie chorych.

Do dyspozycji mieszkańców jest 42 pokoje mieszkalne, jedno-, dwu-, i trzy- osobowych, czerto -osobowych przytulnie urządzonych, z uwzględnieniem bezpieczeństwa, indywidualnych gustów i upodobań mieszkańców. Każdy pokój wyposażony jest w system przyzywowo -alarmowy oraz alarmowo- przeciwpożarowy. Pokoje wyposażone są w nowoczesne meble:łóżko,szafkę nocną, szafę oraz telewizor i radio. Dom posiada własną pralnię i kuchnię z jadalnią. Mieszkańcy niepełnosprawni mający trudności w poruszaniu się między kondygnacjami mogą korzystać z windy przystosowanej do tego celu.

Zapewniamy całodzienne wyżywienie z uwzględnieniem diet i dodatkowych posiłków (drugie śniadanie, podwieczorek) wskazanych przez lekarza. Nasza placówka dysponuje również pokojem gościnnym, gabinetem pomocy doraźnej, salą do rehabilitacji medycznej, pracowniami terapii zajęciowej, kuchenką pomocniczą.

Dla wielu mieszkańców ważną sprawą są potrzeby mające wymiar duchowy, dlatego szczególnego znaczenia nabiera możliwość zaspokojenia potrzeb religijnych -w każdą sobotę i święta mieszkańcy mają możliwość wspólnej modlitwy i przeżywania liturgii w domowej kaplicy.

Dążeniem całego personelu jest rozwijanie w jak najszerszym zakresie różnych form terapii, aktywizacji oraz działalności kulturalno -oświatowej. Nasi podopieczni mają możliwość realizacji swoich zainteresowań, uczestnicząc w zajęciach manualnych, rozgrywkach sportowych, zajęciach plastycznych i muzycznych. Prace wykonywane w ramach terapii zajęciowej prezentowane są na wernisażach, wystawach plenerowych i okolicznościowych. Dużo przyjemności i satysfakcji, sprawia naszym podopiecznym udział w wycieczkach, zabawach, balach, piknikach i innych imprezach okolicznościowych. W zależności od zainteresowań mieszkańcy korzystają z różnokierunkowych form spędzania wolnego czasu. Realizują swoje pasje, a także podejmują nowe role. Życie towarzyskie skupia się wokół Domu i poza nim. Wyjeżdżamy na wycieczki, współpracujemy z instytucjami kulturalnymi, rozwijamy kontakty wielopokoleniowe, organizujemy wieczorki literacko-muzyczne, taneczne, spotkania okolicznościowe, spotkania z ciekawymi ludźmi.
Wykwalifikowany personel świadczy kompleksowe usługi w zakresie opieki, pielęgnacji, rehabilitacji medycznej, społecznej, terapii i pracy socjalnej. Zapewniamy także wsparcie psychologiczne. Mieszkańcy mają możliwość bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych depozytowych i podręcznych, a także środków wartościowych.

Dom spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 roku w sprawie domów pomocy społecznej.

Nadrzędnym celem placówki jest podmiotowe traktowanie każdego mieszkańca z uwzględnieniem jego indywidualności, potrzeb, i możliwości psychofizycznych. Istotą działań personelu jest świadczenie naszym podopiecznym wszechstronnej pomocy, opieki, i wsparcia w taki sposób, aby każdy z nich czuł się bezpieczny, potrzebny i mógł rozwijać swoje zainteresowania. Na takim gruncie budujemy nasze codzienne życie.

IMG_3047-1024x682.jpeg

IMG_3054-1024x682.jpeg

IMG_3080-1024x682.jpeg

IMG_3068-1024x682.jpeg

IMG_3066-1024x682.jpeg

IMG_3062-1024x682.jpeg

IMG_3074-1024x682.jpeg

IMG_3071-1024x682.jpeg

IMG_3070-1024x682.jpeg

IMG_3061-1024x682.jpeg