Filia Bliszczyce

Filia Bliszczyce

Filia Bliszczyce

Dom Pomocy Społecznej w Bliszczycach został powołany do życia jesienią 1998r. i do 28 lutego 2011r. funkcjonował jako samodzielna jednostka.

Z dniem 01. marca 2011r. na mocy uchwały nr IV/46/2011 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie połączenia domów pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Głubczycki, Dom Pomocy Społecznej w Bliszczycach stał się filią Domu Pomocy Społecznej w Klisinie.

DPS w Bliszczycach jest domem stacjonarnym, zapewniającym swoim mieszkańcom całodobową opiekę. Dom przeznaczony jest dla 81 osób ( kobiet i mężczyzn) przewlekle psychicznie chorych. Budynki DPS znajdują się na ponad dwuhektarowej działce. Część z nich to tereny zielone z pięknymi starymi drzewami i kwitnącymi krzewami oraz boiska sportowe.

Pozostała część to użytki rolne – w tym sad i 2 szklarnie. Tu nasi podopieczni mogą rozwijać swoje zainteresowania ogrodnicze, sadownicze, pszczelarskie. Dom znajduje się w małej miejscowości, przy granicy z Czechami, otoczonej lasami. Położenie to zapewnia czyste, zdrowe powietrze, spokój i ciszę, a tym samym warunki sprzyjające wypoczynkowi i terapii na świeżym powietrzu.

Mieszkańcy rozmieszczeni są w 2 oddzielnych budynkach. Utworzono 24 pokoje 2-osobowe i 11 pokoi 3-osobowych. Pomieszczenia są utrzymane w kolorystyce pastelowej, jasnej, wyposażone w nowoczesne ładne meble. Łazienki i toalety rozmieszczone są na każdej kondygnacji.

Podopieczni DPS mają do dyspozycji sale terapii zajęciowej ( muzykoterapia, zabawy taneczne, zajęcia kulinarne, ergoterapia, zajęcia teatralne, zajęcia sportowo-rekreacyjne, zajęcia manualne – robótki ręczne, wycinanki, origamii,) , podręczne kuchenki,  kawiarenkę, salę usprawniania ruchowego, sale telewizyjne, mini bibliotekę, gdzie można spędzać czas zgodnie z upodobaniami i zainteresowaniami, relaksować się, wykonywać ćwiczenia rehabilitacyjne.

Dla podopiecznych organizowane są różnego rodzaju atrakcje, takie jak imprezy integracyjne, wycieczki krajoznawcze, przeglądy artystyczne, zawody sportowe, konkursy, turnusy rehabilitacyjne. Zapewniamy stały, systematyczny kontakt z lekarzem, psychologiem, duszpasterzem. Obiekt przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych – zlikwidowano bariery architektoniczne. Mieszkańcy aktywnie uczestniczą w życiu Domu. Współuczestniczą w opracowywaniu procedur, jadłospisów, planów zajęć. Zatrudniony personel to ludzie młodzi, kompetentni, pełni ciepła i cierpliwości. Wszyscy posiadają wymagane kwalifikacje.

Filia Bliszczyce

Filia Bliszczyce

Filia Bliszczyce

Filia Bliszczyce

Filia Bliszczyce

Filia Bliszczyce

Filia Bliszczyce

Filia Bliszczyce