Filia Głubczyce

IMG_3157-1024x603.jpeg

Dom Pomocy Społecznej w Klisinie filia w Głubczycach zlokalizowany jest przy ul. Dworcowej 10 w Głubczycach. Przeznaczony jest dla 29 osób w podeszłym wieku obojga płci. Dom i teren wokół niego pozbawiony jest barier architektonicznych.

Zasadniczym celem wszystkich podejmowanych przez nas działań jest zapewnienie osobom, które wybrały nasz Dom do zamieszkania, jak najlepszej opieki i wsparcia ze strony wykwalifikowanego personelu. Każdy mieszkaniec jest traktowany indywidualnie. Zespół opiekuńczy swoimi staraniami dąży do tego, aby mieszkańcy czuli się jak najlepiej, odczuwali troskę o siebie, mieli poczucie komfortu życia, własnej wartości i przydatności, mimo różnych ograniczeń spowodowanych chorobami. Każdy ma możliwość realizować własne pasje.

Zapewniamy całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku. Dysponujemy pokojami jedno, dwu i trzyosobowymi z łazienkami i instalacją przywoławczą.  Każdy pokój wyposażony jest w podstawowy sprzęt zgodnie ze standardem. Mieszkańcy mają możliwość wyposażyć pokoje we własne meble, co daje poczucie domowej atmosfery.

Dom zapewnia całodzienne wyżywienie z uwzględnieniem indywidualnych diet zalecanych przez lekarza. Mieszkańcom, których stan zdrowia tego wymaga, posiłki dostarczane są do pokoju i osoby te są karmione. Na terenie znajduje się kaplica, w której raz w tygodniu odprawiana jest Msza Święta. Opiekę lekarską sprawuje lekarz rodzinny, którego wizyty odbywają się raz w tygodniu i na każde wezwanie. Na wizyty do lekarzy specjalistów mieszkańcy są dowożeni. Staramy się, aby nasi mieszkańcy jak najdłużej zachowali sprawność, aktywnie spędzali czas wolny. Zachęcamy do udziału w zajęciach aktywizujących i w imprezach kulturalno-oświatowych.

IMG_3152-1024x682.jpeg

IMG_3144-1024x682.jpeg

IMG_3150-1024x682.jpeg

IMG_3146-1024x682.jpeg

IMG_3147-1024x682.jpeg

IMG_3156.jpeg

IMG_3155.jpeg