Filia Radynia

radynia-1024x757.jpeg

Dom Pomocy Społecznej w Radyni powstał w roku 1987, jest filią Domu Pomocy Społecznej w Klisinie. Ośrodek położony jest zdala od zgiełku miasta, w otoczeniu przyrody, panuje tu spokój i cisza. W placówce przebywają osoby przewlekle psychicznie chore, którym często towarzyszą choroby somatyczne, wielu z mieszkańców to osoby niepełnosprawne fizycznie. Aktualnie Dom Pomocy Społecznej w Radyni posiada 75 miejsc – dla kobiet i mężczyzn. Placówka posiada zezwolenie na prowadzenie domu i spełnia wszystkie wymogi standaryzacyjne.
Budynek i otoczenie pozbawione jest barier architektonicznych, wielu mieszkańców porusza się na wózkach inwalidzkich, dla polepszenia jakości ich życia i ułatwienia poruszania się, w Domu powstała winda. Wejście wyposażone jest w podjazd.

Wszystkie łazienki i ubikacje przystosowane są dla osób niepełnosprawnych, pokoje są wyposażone w odpowiednie meble i sprzęty. Cała infrastruktura Domu, jego wyposażenie, układ pomieszczeń oraz poczynione inwestycje mają na celu ulepszanie jakości życia naszych podopiecznych i przyczynienie się do usprawnienia ich procesu leczenia oraz rehabilitacji.

Pokoje mieszkańców są trzy osobowe z łazienkami. Każdy pokój ma swój niepowtarzalny charakter, są przytulnie i funkcjonalnie urządzone. Mieszkańcy wraz z pracownikami pierwszego kontaktu urządzają pokój wg własnego gustu i uznania.

Na terenie DPS Radynia znajduje się przestronny ogród wyposażony w grill, altanki, ławki, stoły i parasole. Po ogrodzie mogą bez przeszkód poruszać się podopieczni Domu.

Zadania rehabilitacji, rewalidacji, potrzeby kulturowe, religijne i inne realizowane są w licznych pracowniach i gabinetach, w które wyposażony jest Dom, są to:

  1. Sale terapii – zajęciowej, kulturalnej i rehabilitacyjnej,
  2. pokój gościnny
  3. kuchenka przeznaczona dla potrzeb mieszkańców
  4. miejsce kultu religijnego
  5. świetlica

W oparciu o diagnozę lekarską, istniejące deficyty oraz potrzeby naszych podopiecznych, terapeuci planują oraz prowadzą zajęcia dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości mieszkańców. Do zajęć terapeutycznych zaangażowani są wszyscy pracownicy, którzy są Pracownikami Pierwszego Kontaktu (PPK). Prowadzą oni dokumentację realizacji celów założonych w indywidualnych planach wsparcia każdego mieszkańca.

Codzienną misją personelu jest sprawienie, by Dom Pomocy Społecznej nie był domem tylko z nazwy, by mieszkańcy nie czuli się w nim jak w chłodnej państwowej instytucji, lecz by mieli poczucie własnej wartości i sensu życia, że są częścią społeczności, której są ważnym elementem. Naszych pracowników oprócz posiadanych kwalifikacji zawodowych, które stale podnoszą na organizowanych kursach i szkoleniach, cechuje także troska o podopiecznych, duża wyrozumiałość, empatia i wyczucie na potrzeby chorych. W Domu Pomocy w Radyni organizowany jest szereg różnego rodzaju imprez (wycieczki, zabawy, spotkania okolicznościowe itp.) Tradycją Naszego Domu są „Spotkania integracyjne”, które organizowane jest w okresie letnim. Spotkanie to jest dużą plenerową imprezą, na którą zapraszane są rodziny Naszych mieszkańców.

153-1024x768.jpeg

IMG_3085-1024x682.jpeg

IMG_3097-1024x682.jpeg

IMG_3098-1024x682.jpeg

IMG_3088-682x1024.jpeg

IMG_3102-1024x682.jpeg

IMG_3101-1024x682.jpeg

IMG_3093-1024x682.jpeg

IMG_3105-1024x682.jpeg

008-1024x768.jpeg

007-1024x768.jpeg

002-1024x768.jpeg