O nas

DPS Klisino

Dom Pomocy Społecznej w Klisinie jest jednostką organizacyjną Powiatu Głubczyckiego. Placówka opiera swą działalność na Ustawie o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku. Zadaniem Domu (Zespołu) jest świadczenie całodobowej opieki dla swoich mieszkańców. W skład Domu przed dniem 01 marca 2011 roku wchodziły filie w Boboluszkach, Branicach i Radynii.

Uchwałą Nr V/48/2011 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie połączenia domów pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Głubczycki Dom Pomocy Społecznej „Pod Klonami” w Dzbańcach,  Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Głubczycach oraz Dom Pomocy Społecznej w Bliszczycach.

W dniu 4 kwietnia 2014 roku został oddany do użytku budynek w Kietrzu.

Obecnie placówke zamieszkuje 660 pensjonariuszy.

Małgorzata Krywko-Trznadel - Dyrektor
Małgorzata Krywko-Trznadel - Dyrektor

Michał Dobrowolski - Zastępca Dyrektora
Michał Dobrowolski - Zastępca Dyrektora